Mindentudó, Mindenható, Mindenütt jelenvaló Úr – 139. Zsoltár

Dátum: 

2020.04.26.